Продукт

Торове

Минерални гранулирани торове

Аграрика предлага пълна гама от минерални гранулирани торове. Компанията е изградила дългосрочно партньорство с торовите заводи:
Неохим Димитровград и Агрополихим Девня - България,
Хелагролип - Гърция, Бореалис - Австрия и Яра - Англия
.
Портфолиото съдържа следните видове минерални гранулирани торове:


Азотни [N]

- Амониев нитрат (AN)
- Амониев сулфат (AS)
- Калциев амониев нитрат (CAN)
- Карбамид (Urea)
- Течен азотен (UAN)

Фосфорни [P]

- Моноамониев фосфат (MAP)
- Диамониев фосфат (DAP)
- Троен суперфосфат (TSP)

Калиеви [K]

- Калиев хлорид (KCI)
-- Калиев сулфат (K2SO4)

Комбинирани

- Aзот комбиниран с фосфор (NP)
- Азот комбиниран с фосфор и калий (NPK)

Разфасовки

- 5 кг Торба: АN,AS,NP,NPK,Urea
- 10 кг Торба: AN,AS,NP,NPK,Urea
- 25 кг Торба: AN,AS,NP,NPK,Urea
- 50 кг Торба: AN AS,NP,NPK,Urea
- Биг бег- 500 kg: AN, AS,NP,NPK,Urea
- Биг бег- 600 kg: AN,AS,NP,NPK,Urea
- Биг бег- 1000 kg:AN,AS,NP,NPK,Urea

Листни торове и биостимулатори

В търговската листа на Аграрика фигурират водещите производители на листни торове и биостимулатори на световния и българския пазар.
След многогодишни опити в демонстрационни полета, компанията избира за основен партньор българския производител на листни торове Екофол. Продуктовата гама на производителя включва следните листни торове:

Ultra Vita/ Ultra Eco

Amino expert

Helasol

Lactofol

Lactofol garden

Свържете се с нас

Чрез иновации и утвърдени практики се стремим да продължаваме да бъдем доверен и предпочитан партньор.

Нека работим
заедно
Контакти