Свържете се с нас

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Можете също така да се свържете с членовете на екипа

За нас
Мениджъри

Михаил Шевкенов

Президент

Георги Шевкенов

Изпълнителен директор

+359 / 887 48 60 90

Диян Рибаров

Търговски директор

Ваня Шевкенова

Мениджър торове и логистика

Търговски представители

Валентина Мантарева

Търговски представител

Недялка Христова

Търговски представител

Пламен Деянов

Търговски представител

Даниела Начева

Търговски представител

Иван Колаксъзов

Търговски представител

Яница Братанова

Търговски представител

Владимир Минчев

Търговски представител

Радостина Граматикова

Търговски представител

Технически сътрудници

Тихомир Шайков

консултант административни услуги

Иван Димитров

юристконсулт